Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola w sprawie ponownych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Data utworzenia
2020-12-01
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Glegoła Olga
Dodano do BIP dnia: 2020-12-01 11:24:37